Röntgen Teknisyenliğinde Görev Tartışması ! « Ayrıntı TV

25 Mart 2023 - 12:23

Röntgen Teknisyenliğinde Görev Tartışması !

Röntgen Teknisyenliğinde Görev Tartışması !
Son Güncelleme :

24 Mart 2021 - 22:13

Resmi Gazete’de Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğindeki düzenlemenin ardından röntgen teknisyenlerinin görev ve yetkileri yeniden düzenlendi. Teknisyenlerin Danıştay tarafından iptal edilen ‘skopi çekme’ görevini yapıp yapmayacakları ise tartışma konusu oldu.

Türk Sağlık Sen’den yapılan açıklamada,  Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik değişikliği ile Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’nin 141. maddesi yürürlükten kaldırıldığı belirtilerek, “Söz konusu madde Röntgen teknisyenlerinin görev ve yetkilerini düzenlemektedir.  Bu madde yürürlükten kaldırılması nedeniyle  röntgen teknisyenlerinin görev ve yetkileri ile ilgili işlemler  22.05.2014 tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmeliğin Ek-1. maddesinde yer alan “Tıbbi görüntüleme teknisyeni/teknikeri” başlıklı bölüme göre yapılacaktır. Hatırlanacağı üzere sendikamızın açtığı dava sonucunda Danıştay tarafından röntgen teknisyenlerinin skopi çekimi yapamayacağına karar verilmişti. Geçtiğimiz ayda bu yönde hükümleri içeren “Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmeliği’nin Ek-1’in de yer alan  tıbbi görüntüleme teknisyen ve teknikerinin ifade edildiği  (f) ve (g) bentleri de Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu tarafından iptal edilmiştir” denildi.

Çalışanlar Mağdur Olur

Açıklama şu ifadelere yer verildi, “Yataklı tedavi Kurumlar Yönetmeliğinde yeni bir düzenleme yapılana kadar süreç böyle devam edecektir.  Yeni düzenlemede Sağlık Bakanlığı, skopi çekmek gibi Danıştay tarafından iptal edilen görevleri yeniden tanımlamamalıdır. Hukukun kararları esas alınmalıdır.  Çalışanları mağdur olmasına, yeni görevler yüklenmesine neden olacak düzenlemeler ile ilgili hukuki mücadelenin anında tarafımızca başlatılacağı bilinmelidir” (BSHA – Bilim ve Sağlık Haber Ajansı)

BSHA – Bilim Sağlık Haber Ajansı